Izjava o varovanju podatkov za Facebook strani za oboževalce

 

1 Uvod

Veseli nas, da se zanimate za našo Facebook stran za oboževalce (''stran za oboževalce'') in naše podjetje. Varovanje vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Spoštujemo zakonske določbe glede varovanja podatkov.

Iz tega razloga moramo ravnati skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (SUVP) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Spodaj lahko najdete informacije o osebnih podatkih, ki jih zbiramo pri opravljanju te storitve, in kako jih obdelujemo.

2 Odgovorna stranka/kontaktni podatki uradne osebe za varstvo podatkov

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska 23, 2506 Maribor, Slovenija (''mi'' ali ''Henkel'') smo odgovorni za obdelavo podatkov, ki je potrebna za zagotavljanje storitve, kot je opisana v tej izjavi o varovanju podatkov. Izključena je obdelava podatkov, ki zadeva t. i. ''Page Insights'', za kar si delimo odgovornost s podjetjem Facebook Ireland Limited (''Facebook'').

Prosimo, upoštevajte, da uporaba naše strani za oboževalce vodi k nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Facebooka, ki ni omejena na orodje ''Page Insights''. Zaradi tega (in še posebno glede na tehnično možnost za uporabo te strani za oboževalce) se sklicujemo na Facebookovo izjavo o varovanju podatkov, ki je dostopna na: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Če je naša stran za oboževalce povezana z drugimi spletnimi stranmi ali spletnimi vsebinami, veljajo izjave o varovanju podatkov, ki se nanašajo na njihove storitve.

Obrnete se lahko na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, Anito Pejić Ilišević, na naslovu: Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb ali na anita.pejic.ilisevic@henkel.com

3 Splošna obdelava podatkov

3.1 Komunikacija z nami

Če nas kontaktirate, na primer, da postavite vprašanje o izdelku, ki smo ga predstavili na strani za oboževalce, bomo za posredovanje odgovora na vašo poizvedbo uporabili vaše ime, morda tudi vaš elektronski naslov in druge podatke, ki ste jih posredovali.

Obdelava podatkov temelji na zakonskih določbah, ki dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov, če je to nujno potrebno za posredovanje odgovora na vašo poizvedbo (na primer člen 6, odstavek 1 (b), SUVP) ali na podlagi našega zakonitega interesa, da vam lahko zagotovimo želene informacije (člen 6, odstavek 1 (f), SUVP).

Po posredovanem odgovoru na vašo poizvedbo bomo izbrisali vaše vprašanje in vse druge informacije v roku treh let po koncu koledarskega leta, v katerem smo odgovorili na vašo poizvedbo.

3.2 Funkcionalnosti Skupnosti

Izbirate lahko med različnimi funkcionalnostmi, ki jih nudimo na naši strani za oboževalce za interakcijo z ostalimi uporabniki, na primer: objava komentarja na našem zidu, zapis komentarja pod objavo, všečkanje ali delitev objave.

Želimo opozoriti na to, da je ta segment javen, zato lahko ostali vidijo vse informacije, ki jih objavite ali vpišete ob registraciji. Kako ostali uporabniki strani za oboževalce obdelujejo te informacije, je izven našega nadzora. Zlasti ne moremo preprečiti, da vam drugi ne bi pošiljali sporočil.

Vse podatke, ki jih posredujete ob uporabi funkcionalnosti Skupnosti, obdelujemo z namenom, da zagotovimo pravilno delovanje teh funkcionalnosti. Brez teh podatkov vam ne moremo ponuditi teh funkcionalnosti. Obdelava teh podatkov temelji na zakonskih določbah, ki dovoljujejo, da obdelamo osebne podatke, če je to nujno potrebno za uporabo naših storitev ali izvajanje pogodbe (člen 6, odstavek 1 (b), SUVP) ali ker predstavlja zakoniti interes, da omogočimo čim preprostejšo in učinkovitejšo uporabo naših funkcionalnosti (člen 6, odstavek 1 (f), SUVP).

Vsebine, ki so bile objavljene v okviru Skupnosti, se lahko ohranijo za nedoločen čas. Če želite kadarkoli odstraniti vsebine, prosimo, da nam to sporočite z elektronskim sporočilom na zgoraj navedeni naslov.

3.3 Spletni media monitoring (ang. social listening)

Naše podjetje redno prejema zasebna sporočila, ki so naslovljena neposredno na nas. Poleg tega se na naši spletni strani (Fanpage) in na drugih Facebookovih straneh redno objavljajo komentarji in druge vsebine, ki so naslovljeni na nas oziroma so povezani z našim podjetjem na kak drug način (npr. če je v objavi omenjen izdelek podjetja Henkel).

Da bi se lahko ustrezno odzvali na omenjene vsebine, te shranjujemo v svojem poštnem predalu, na naši spletni strani Facebook (Fanpage) in na drugih straneh na Facebooku. Na omenjene objave lahko tudi odgovorimo, kar je odvisno od vrste vsebine. Tako lahko na primer navežemo stik z uporabnikom, da bi mu pomagali pri uporabi izdelka ali upoštevali njegovo mnenje in oceno pri izboljšavi naših produktov. Poleg tega bomo dodatno izboljšali naše delo na področju odnosov z javnostmi. Obdelava teh podatkov temelji na zakonskih določbah, ki nam omogočajo, da obdelujemo osebne podatke, saj obdelava predstavlja zakoniti interes, za katerega si prizadeva naše podjetje, zato da se lahko ustrezno odzovemo na javno sporočanje, ki je povezano z našim podjetjem (člen 6, odstavek 1 f) GDPR).

Vsebina, ki nam je bila posredovana preko zasebnega sporočila oziroma je bila objavljena na naši Facebookovi spletni strani (Fanpage) ali na drugih straneh na Facebooku, se lahko shrani za neomejen čas. Če bi želeli svojo vsebino kadarkoli zbrisati, nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov, ki je naveden spodaj.

3.4 Spremljanje objav

Naše podjetje spremlja objave v povezavi s poslovnimi programi, v katerih smo aktivni (Beauty Care, Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) ter Laundry and Home Care (Pralna sredstva in čistila)). V ta namen zbiramo vsebino, ki je objavljena na javnih straneh Facebooka in je povezana s temi poslovnimi programi (npr. objava, v kateri je omenjen oziroma prikazan kateri od naših kozmetičnih izdelkov).

Vsebina, ki je povezana z našimi poslovnimi programi, bo shranjena in pregledana, da bi tako pridobili vpogled v javno mnenje glede omenjenih poslovnih programov. Pridobljene podatke bomo uporabili za izboljšanje naše komunikacije z javnostmi in usklajevanje z javnim mnenjem. Obdelava teh podatkov temelji na zakonskih določbah, ki nam omogočajo, da obdelujemo osebne podatke, saj obdelava predstavlja zakoniti interes, za katerega si prizadeva naše podjetje, zato da se lahko ustrezno odzovemo na javno sporočanje, ki je povezano z našim podjetjem (člen 6, odstavek 1 f) GDPR). Vsebina, ki nam je bila posredovana preko zasebnega sporočila oziroma je bila objavljena na naši Facebookovi spletni strani (Fanpage) ali na drugih straneh na Facebooku, se lahko shrani za neomejen čas. Če bi želeli svojo vsebino kadarkoli zbrisati, nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov, ki je naveden spodaj.  

3.5 Nagradne igre

Občasno na naši strani za oboževalce ponujamo nagradne igre. Za sodelovanje je treba posredovati osebne in kontaktne podatke (na primer: ime in priimek, datum rojstva, naslov, e-naslov itd.; event. so potrebne dodatne informacije za izvedbo nagradne igre, kot so odgovor na kviz, fotografije ali rezultati spletne igre). Te informacije uporabljamo za pravilno izvedbo nagradne igre in, če je treba, za pravno zaščito ali odkrivanje zlorabe.

Podrobnosti bodo objavljene ob vsaki nagradni igri v pogojih sodelovanja. Če ob sodelovanju v nagradnih igrah posredujete privolitev, bomo uporabili vaše informacije za namene, navedene v izjavi o privolitvi.

Obdelava podatkov temelji na zakonskih določbah, ki dovoljujejo, da obdelamo osebne podatke, če je to nujno potrebno za pravilno izvedbo nagradnih iger (člen 6, odstavek 1 (b), SUVP), če ste posredovali privolitev (člen 6, odstavek 1 (a), SUVP), ali zato, da sledimo zakonitemu interesu, da preprečimo goljufijo ali zagotovimo učinkovito pravno zaščito (člen 6, odstavek 1 (f), SUVP).

Trajanje hrambe podatkov bo navedeno v ustrezni izjavi o varstvu podatkov za vsako nagradno igro.

3.6 Vabilo na dogodke

Občasno na naši strani za oboževalce najavljamo dogodke, ki lahko zahtevajo registracijo. Če se prijavite na katerega od naših dogodkov, bomo obdelali osebne podatke, ki ste jih navedli ob registraciji, na primer: vaše ime in priimek, naslov, podrobnosti o kontaktu in komunikaciji (telefonska številka in elektronski poštni naslov) ter tudi druge informacije, potrebne za dogodek (na primer za izdelavo seznama povabljenih, akreditacijo, preverjanje ob prihodu, načrtovanje postavitve prostora in pogostitve), in/ali informacije, potrebne, da vam pošljemo vabilo, ter informacije o določenem dogodku. Nadalje lahko uporabimo vaše informacije za odkrivanje zlorabe ali našo pravno zaščito.

Obdelava podatkov temelji na zakonskih določbah, ki dovoljujejo, da obdelamo osebne podatke, če je to nujno potrebno za registracijo in udeležbo na dogodku (člen 6, odstavek 1 (b), SUVP) ali ker sledimo zakonitemu interesu, da preprečimo goljufijo ali zagotovimo učinkovito pravno zaščito (člen 6, odstavek 1 (f), SUVP).

3.7 Klepetalni roboti

Na naši strani za oboževalce ponujamo klepetalne robote. Uporaba je možna brez posredovanja osebnih podatkov. Če med uporabo klepetalnega robota vpišete osebne podatke v polje za besedilo, jih bomo uporabili zgolj za to, da odgovorimo na vaše vprašanje. Če bomo vaše vprašanje shranili za namen notranjega nadzornega pregleda, bomo pred tem vaše osebne podatke izbrisali.

Obdelava podatkov temelji na zakonskih določbah, ki upravičujejo obdelavo osebnih podatkov, nujno za odgovor na vaše vprašanje (člen 6, odstavek 1 (b), SUVP), ali ker sledimo zakonitemu interesu, da preprečimo goljufijo ali zagotovimo učinkovito pravno zaščito (člen 6, odstavek 1 (f), SUVP).

Če niste posredovali privolitve za daljše obdobje hrambe, na primer v okviru našega upravljanja odnosov s strankami, bomo hranili vaše podatke le tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov ali zakonskih obveznosti za hrambo podatkov.

3.8 Analiza uporabe/''Page Insights''

Na podlagi skupne odgovornosti s Facebookom analiziramo, kako uporabljate našo stran za oboževalce (''Page Insights'').

Informacije, zahtevane s strani SUVP, v povezavi z obdelavo podatkov za ''Page Insights'', lahko najdete na Facebookovi spletni strani; trenutno se Facebookova izjava o varovanju podatkov nahaja na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook vam bo posredoval relevantne podrobnosti o pogodbi med Facebookom in podjetjem Henkel Slovenija d.o.o. glede obdelave osebnih podatkov, kjer sta v vlogi skupnih upravljavcev, kot izhaja iz člena 26 SUVP; trenutno se informacija nahaja na povezavi: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V okviru ''Page Insights'' bomo pridobili le anonimizirano statistiko – zato nimamo dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdeluje Facebook.

4 Prenos osebnih podatkov

Do razkritja vaših osebnih podatkov prihaja v naslednjih primerih:

· Osebni podatki bodo razkriti organom kazenskega pregona kot tudi oškodovanim tretjim strankam, če je to nujno potrebno za preiskavo nezakonite uporabe ali zlorabe naših storitev. Do tega bo prišlo samo v primeru konkretnih znakov, ki kažejo na nezakonito uporabo ali zlorabo. Do razkritja lahko pride, če to služi uveljavljanju pogojev za uporabo naših storitev ali drugih sporazumov ali, če je potrebno, uveljavljanju, izvajanju in obrambi pravnih zahtevkov. Naš zakoniti interes za obdelavo je zagotavljanje pravilnega delovanja naše spletne strani ter uveljavljanje, izvajanje in obramba pravnih zahtevkov, odvisno od primera. Prav tako smo zakonsko obvezani, da posredujemo informacije določenim vladnim organom: organi kazenskega pregona, javni organi za obravnavo administrativnih prekrškov, ki se sankcionirajo z globami in s strani davčnih organov. Naš zakoniti interes za obdelavo podatkov je preprečitev zlorabe, pregon kaznivih dejanj ter uveljavljanje, izvajanje in obramba pravnih zahtevkov, odvisno od primera (na primer člen 6, odstavek 1 (f), SUVP).

· Za zagotavljanje naših storitev sodelujemo s tretjimi osebami – podjetji in zunanjimi izvajalci na podlagi pogodbenih razmerij (''obdelovalec podatkov''). Tovrstni obdelovalci so lahko agencije, ponudniki izvajalskih storitev, ponudniki IT-storitev.

V takšnih primerih so informacije razkrite tem podjetjem ali fizičnim osebam z namenom nadaljnje obdelave. Zunanje izvajalce skrbno izbiramo in preverjamo, da bi zagotovili varovanje vaše zasebnosti. Obdelovalci lahko uporabijo podatke le za namene, ki jih mi določimo. Prav tako so s pogodbo zavezani, da obravnavajo vaše podatke izključno v skladu s to izjavo o varovanju podatkov ter evropsko in slovensko zakonodajo na področju varstva podatkov.

V okviru potencialnih prenosov podatkov, opisanih zgoraj, se lahko zgodi, da tretja oseba ob upoštevanju navodil obdeluje podatke v državah izven EU (''tretje države'').

· Vsakršno razkritje podatkov osebi izven EU se izvede v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov. Za področja, kjer Evropska komisija ni ugotovila, da tretja država zagotavlja zadostno raven varovanja podatkov, bomo mi zagotovili jamstva za zadostno varovanje vaših podatkov. V ta namen se lahko sklene pogodba z obdelovalcem, ki bo vključevala standardne pogodbene klavzule EU (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

· Obstaja možnost, da se tekom nadaljnjega razvoja našega poslovanja spremeni struktura podjetja Henkel Slovenija d.o.o., in sicer gre lahko za spremembo pravne oblike, ustanovitev, nakup ali prodajo podružnic, oddelkov ali delov podjetja. V primeru tovrstnih transakcij se informacije o strankah prenesejo skupaj z delom poslovanja, ki je predmet prenosa. V tem obsegu zagotavljamo, da je vsakršno razkritje osebnih podatkov tretjim osebam izvedeno v skladu z izjavo o varovanju podatkov in veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov. Tak prenos osebnih podatkov lahko upravičujemo z zakonitim interesom za prilagoditev strukture našega podjetja gospodarskim in pravnim okoliščinam, če je to potrebno (člen 6, odstavek 1 (f), SUVP).

5 Vaše pravice kot pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, imate pravico kadarkoli pridobiti informacije o podatkih, ki se hranijo o vas. Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa in omejitve obdelave kot tudi do možne omejitve prenosljivosti podatkov. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

POLEG TEGA LAHKO NASPROTUJETE OBDELAVI PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠIH POSEBNIH OKOLIŠČIN, ČE OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TEMELJI NA ČLENU 6, ODSTAVEK 1 (e ali f), SUVP.

Če ste že posredovali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, ga lahko kadarkoli prekličete za nadaljnjo uporabo.

Za obdelavo osebnih podatkov s strani ''Page Insights'' je Facebook skupna kontaktna točka in obravnava vse prošnje glede izvajanja zgoraj omenjenih pravic.

6 Spremembe izjave o varovanju podatkov

Status te izjave o varovanju podatkov je [PROSIMO, VSTAVITE DATUM].

Razvoj naše strani za oboževalce lahko vpliva na način, kako obdelujemo osebne podatke. Pridržujemo si pravico do prilagoditve te izjave o varovanju podatkov v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov, zato priporočamo, da občasno obiščete našo stran za obiskovalce in se seznanite z morebitnimi posodobitvami naše izjave o varovanju podatkov.